Yokoso! Komoro. Welcome to Komoro, NAGANO

Tourist information. hotel reservation and tour-guide
Komoro Tourist Information
 TEL 0267-22-0568
Komoro Tourist Association
 TEL 0267-22-1234